Kimi i tei tano kiā koe

Te ngāi tukuʻanga moni ‘akaʻāite nō te au ‘Enua Pasifika
Ka ‘inangaro au i te tuku  mei ko   kiā

Tieni i te enua
Ka ‘inangaro au i te tuku mei ko Autireria kiā
ʻIki i te ʻenua ka mou mai

Viti

Kiribati

Papua

ʻĀmoa

Solomon Islands

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Kūki ʻAirani

Niue

Timor-Leste
Oki ki muri

Taime ‘openga i ‘akaʻōuʻia 18th July 2024.
Tētaʻi au ārairaiʻanga
Akaiti i te a'rairai'anga
Viviki
Iki'anga tau

  Au ʻāiteiteʻanga māmā roa atu

   
Tei rauka mai (FJD)Au ‘akakiteʻanga nō te ‘akanekeTangata Angaanga
1
FJD312.56
Within Minutes
Credit Card to Mobile
Tu ki te Paepae
Tētaʻi au ‘akakitekiteʻanga
2
FJD312.56
Within Minutes
Online to Mobile
Tu ki te Paepae
Tētaʻi au ‘akakitekiteʻanga
3
FJD312.56
Within Minutes
Debit Card to Mobile
Tu ki te Paepae
Tētaʻi au ‘akakitekiteʻanga

‘Akamatakiteʻanga: ‘Ākara i te ‘akakitekiteʻanga moni tūtaki ē te moni tauiʻanga i runga i te www.sendmoneypacific.org, ko te ‘ākaraʻanga te reira. E mea tau kia ‘ākara ‘ua rāi koe i te au ‘akakitekiteʻanga ā te tūʻanga ‘ōronga i mua ake ka tāʻangaʻanga ai i tētaʻi uātu ō te au ‘apinga mē kore te au tūʻanga raverave tei ‘akapapaʻia.  www.sendmoneypacific.org is indicative. You should always check information with the relevant provider before using any of the products or services listed.