Kimi i tei tano kiā koe

Te ngāi tukuʻanga moni ‘akaʻāite nō te au ‘Enua Pasifika

Ka ‘inangaro au i te tuku mei ko Autireria kiā
ʻIki i te ʻenua ka mou mai

Viti

Kiribati

Papua

ʻĀmoa

Solomon Islands

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Kūki ʻAirani

Niue

Timor-Leste

Kua turuʻia te SendMoneyPacific ē te