Kakaea te rabwata n ibuobuoki ae te kabanea n tamaroa

Riain kabotauan waaki ni kaoki mwane ibukin Aban te Betebeke

I kan kanakoa man Australia nakon
Rinea te aba ae ko na kanako mwane nako iai

Fiji

Kiribati

Papua New Guinea

Samoa

Solomon Islands

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Cook Islands

Niue

Timor-Leste

N na kanga ni kabongana SendMoneyPacific?