Kakaea te rabwata n ibuobuoki ae te kabanea n tamaroa

Riain kabotauan waaki ni kaoki mwane ibukin Aban te Betebeke
I kan kanakoa  man   nakon

Solomon islands

Onea te Aba
I kan kanakoa man Australia nakon
Rinea te aba ae ko na kanako mwane nako iai

Fiji

Kiribati

Papua New Guinea

Samoa

Solomon Islands

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Cook Islands

Niue

Timor-Leste
Oki

E kabouaki n 18th July 2024.
Tabeua riki
Karako nki
Waekoana
Angaraoi

  Tei ni boo aika a boraoi

   
Botan te mwaiti ae e na reke (SBD)Rongorongon te Kaoki MwaneTe rabwata ni kanako mwane
1
SBD981.96
Inanon miniti
Debit Card to Cash
Nakon te ngao ni kaongora
Rongorongona riki tabeua
2
SBD951.90
Inanon miniti
Credit Card to Cash
Nakon te ngao ni kaongora
Rongorongona riki tabeua
3
SBD938.96
1-3 weekdays
Online to Account
Nakon te ngao ni kaongora
Rongorongona riki tabeua

Aki butimwaean te kabomwi: Taiaoka n uringa ae te kabane mwane ibukin te ibuobuoki ao rongorongon rairan te mwane iaon www.sendmoneypacific.org bon ti te banna. Ko na riai ni kakaei rongorongon rabwata n ibuobuoki aika a mwaneweaki ikai imwain ae ko kabonganai.  www.sendmoneypacific.org is indicative. You should always check information with the relevant provider before using any of the products or services listed.